Wykłady popularno-teologiczne

Wykłady odbywały się w misji św. Wojciecha i św. Maksymiliana w Montrealu.