Są do wyboru dwa zestawy filmów:

  HD (720p) - 1
  oraz
  HD (720p) - 2

Obydwa zestawy są identyczne, mocno skomprymowane, zajmujące średnio 600MB. Różnią się tylko lokalizacją w sieci. 

Publikujemy obydwie opcje, aby w razie trudności z jedną lokalizacją można było spróbować drugą.
 
Pod Windows 10 wszystkie przeglądarki powinny działać jednakowo dobrze.

Pod Windows 7 zalecamy Google Chrome.

Na urządzeniach mobilnych zalecamy przekręcić telefon (tablet) do pozycji horyzontalnej. Wtedy powinny być widoczne wszystkie elementy.


To jest strona główna dostępu do wszystkich wykładów. 

Prosimy nie zaznaczać linków do poszczególnych wykładów, ale zawsze używać tej strony jako miejca stałego dostępu. Linki do wykładów mogą bowiem w przyszłości ulec zmianie.

Dwa pierwsze wykłady mają nienajlepszy dżwięk, ponieważ nie dysponowaliśmy jeszcze odpowiednim mikrofonem. Za jakość dżwięku przepraszamy.

W razie jakichkolwiek trudności z uruchomieniem nagrań proszę o kontakt na:

jacek@byreasonalone.com