JAK BRONIĆ WIARY

Kliknąć na obrazek lub na ikonę PLAY.
Video zacznie wtedy grać w formie zminiaturyzowanej.
Aby przejść na cały ekran nacisnąć na ikonę ם u dołu po prawej.

UWAGA:

Inne niż Chrome przeglądarki mogą wyświetlić okno: "To use Docs offline update to Chrome." Zignorować, nacisnąć NO THANKS i uruchomić video.

Może się również pojawić okno informujące o niemożliwości uruchomienia video, oferując opcję DOWNLOAD. Zignorować, nacisnąć ikonę w prawym górnym rogu i video się od razu otworzy na pełnym ekranie.
 

Omówienie wykładów

1 - Bóg - świat -człowiek

2 - Czy Jezus uważał się za Boga

3 - Czy można dowierzać Ewangliom?

4 - Czy nauka pozbyła się Boga?

5 - Bóg wobec zła i cierpienia

6 - Stworzenie i upadek człowieka

7 - Rzeczywistość Zmartwychwstania