Seria 1 - JAK BRONIĆ WIARY
oraz
Seria 2 - GŁĘBIA I ZACHWYT


Trzyminutowe omówienie wszystkich wykładów
Omówienie wykładów

Bóg - świat - człowiek

Czy Jezus uważał się za Boga

Czy można dowierzać Ewangeliom

Czy nauka pozbyłą się Boga

Bóg wobec zła i cierpienia

Stworzenia i upadek człwieka

Rzeczywistość Zmartwychwstania

Obojętność wobec wiary